<![CDATA[מועצת העיתונות בישראל ע]]>Tue, 25 Apr 2017 12:43:14 +0300Tue, 25 Apr 2017 12:43:14 +0300http://www.moaza.co.il/1800<![CDATA[שינוי תקנון מועצת העיתונות ]]>http://www.moaza.co.il/BRPortal/br/P102.jsp?arc=1876799AR_1876799Tue, 25 Apr 2017 12:28:48 +0300<![CDATA[ תקנון מועצת העיתונות]]>http://www.moaza.co.il/BRPortal/br/P102.jsp?arc=1875908AR_1875908Mon, 24 Apr 2017 10:19:19 +0300<![CDATA["הצעות החוק שמקדמת הממשלה, פוגעות באופן חמור בשידור הציבורי" ]]>http://www.moaza.co.il/BRPortal/br/P102.jsp?arc=1875744AR_1875744Sun, 23 Apr 2017 22:27:59 +0300<![CDATA[ "מועצת העיתונות מגנה בחריפות את הפגיעה החמורה והנמשכת של הממשלה בשידור הציבורי"]]>http://www.moaza.co.il/BRPortal/br/P102.jsp?arc=1870929AR_1870929Thu, 06 Apr 2017 06:36:28 +0300<![CDATA[נשיאת מועצת העיתונות, דליה דורנר, פנתה במכתב ליועץ המשפטי לממשלה ומביעה חשש עמוק לעצמאותה של העיתונות, נוכח חשיפת השיחות בין נתניהו לבין מוזס]]>http://www.moaza.co.il/BRPortal/br/P102.jsp?arc=1843939AR_1843939Wed, 22 Feb 2017 04:48:25 +0200<![CDATA[מועצת העיתונות החליטה על תיקון סעיף 15ב' בתקנון האתיקה המתייחס לאינטרסים של מו"לים]]>http://www.moaza.co.il/BRPortal/br/P102.jsp?arc=1843186AR_1843186Tue, 21 Feb 2017 09:59:21 +0200<![CDATA[מועצת העיתונות בכינוס מיוחד: "דיווחים עיתונאיים, תחקירים ופרשנויות העוסקים בחשדות הפליליים בעניינו של ראש הממשלה, אינם מצדיקים הכרזת מלחמה על העיתונות..." ]]>http://www.moaza.co.il/BRPortal/br/P102.jsp?arc=1843011AR_1843011Tue, 21 Feb 2017 07:58:14 +0200<![CDATA[ ישיבת מליאה - 08 בינואר 2017]]>http://www.moaza.co.il/BRPortal/br/P102.jsp?arc=1841835AR_1841835Mon, 20 Feb 2017 06:47:00 +0200<![CDATA[ מועצת העיתונות מגנה בתוקף את התקפותיו החוזרות ונשנות של ראש הממשלה על התקשורת]]>http://www.moaza.co.il/BRPortal/br/P102.jsp?arc=1815021AR_1815021Tue, 31 Jan 2017 23:16:47 +0200<![CDATA[ נפטר יוסף פרנקל ז"ל, יו"ר האיגוד הישראלי לעיתונות תקופתית וחבר נשיאות מועצת העיתונות]]>http://www.moaza.co.il/BRPortal/br/P102.jsp?arc=1812300AR_1812300Mon, 30 Jan 2017 08:35:41 +0200<![CDATA[ "מועצת העיתונות חיונית יותר מאי פעם"]]>http://www.moaza.co.il/BRPortal/br/P102.jsp?arc=1806657AR_1806657Wed, 25 Jan 2017 07:07:08 +0200<![CDATA[ עיתונות ומה שנותר ממנה: ועכשיו, טיפול בהלם]]>http://www.moaza.co.il/BRPortal/br/P102.jsp?arc=1802015AR_1802015Thu, 19 Jan 2017 18:35:00 +0200<![CDATA["זיהום מילולי שיש לעקור מתרבות הביקורת"...]]>http://www.moaza.co.il/BRPortal/br/P102.jsp?arc=1784892AR_1784892Sun, 25 Dec 2016 21:42:22 +0200<![CDATA[ בעקבות חקירת כתב "הארץ" ניר גונטז': מועצת העיתונות קוראת למשטרת ישראל לרענן את נהליה בכל הקשור לחקירת עיתונאים ]]>http://www.moaza.co.il/BRPortal/br/P102.jsp?arc=1763959AR_1763959Sat, 03 Dec 2016 18:41:07 +0200<![CDATA[ "אלה ימים קשים לדמוקרטיה ולחופש העיתונות בישראל"]]>http://www.moaza.co.il/BRPortal/br/P102.jsp?arc=1738938AR_1738938Fri, 11 Nov 2016 19:56:27 +0200<![CDATA[השופט גבריאל שטרסמן - יו"ר בית הדין לאתיקה של מועצת העיתונות]]>http://www.moaza.co.il/BRPortal/br/P102.jsp?arc=1736220AR_1736220Wed, 09 Nov 2016 14:35:15 +0200<![CDATA[ "תגובת ראש הממשלה לתחקיר 'עובדה' הפכה לכתב אישום אישי נגד ד"ר אילנה דיין"]]>http://www.moaza.co.il/BRPortal/br/P102.jsp?arc=1735692AR_1735692Wed, 09 Nov 2016 08:20:02 +0200<![CDATA[חילוקי דעות בקואליציה סביב יוזמת ראש הממשלה לסגור את תאגיד השידור הציבורי]]>http://www.moaza.co.il/BRPortal/br/P102.jsp?arc=1725717AR_1725717Mon, 31 Oct 2016 07:11:08 +0200<![CDATA[ מועצת העיתונות מגנה בתוקף איומים נגד עיתונאים]]>http://www.moaza.co.il/BRPortal/br/P102.jsp?arc=1703558AR_1703558Tue, 27 Sep 2016 07:29:42 +0300<![CDATA[מועצת העיתונות נגד היוזמה לחוקק חוק האוסר על הקלטת שיחה שלא בהסכמת כל המשתתפים]]>http://www.moaza.co.il/BRPortal/br/P102.jsp?arc=1670107AR_1670107Thu, 11 Aug 2016 18:38:13 +0300<![CDATA[ "מועצת העיתונות קוראת למקבלי ההחלטות "להגן על מעמדם המקצועי של עיתונאי ישראל בכלל ושל עיתונאי רשות השידור בפרט" ]]>http://www.moaza.co.il/BRPortal/br/P102.jsp?arc=1669347AR_1669347Tue, 09 Aug 2016 08:27:03 +0300<![CDATA[ מנשה רז: אילו שרים וח"כים היו מחויבים לכללי האתיקה של מועצת העיתונות ]]>http://www.moaza.co.il/BRPortal/br/P102.jsp?arc=1668753AR_1668753Fri, 05 Aug 2016 17:22:49 +0300<![CDATA["בוטות כזו עוד לא הייתה"]]>http://www.moaza.co.il/BRPortal/br/P102.jsp?arc=1665801AR_1665801Thu, 21 Jul 2016 11:21:17 +0300<![CDATA[הצנזורית במועצת העיתונות: מעניינים אותנו רק דפי רשת העלולים לסכן את הביטחון ]]>http://www.moaza.co.il/BRPortal/br/P102.jsp?arc=1606320AR_1606320Tue, 29 Mar 2016 08:57:41 +0300<![CDATA[החדירה של תוכן ממומן לאתרי חדשות קובעת שיאים חדשים]]>http://www.moaza.co.il/BRPortal/br/P102.jsp?arc=1559548AR_1559548Mon, 08 Feb 2016 11:26:45 +0200<![CDATA[מועצת העיתונות מזמינה את הציבור להביע עמדה בנושא התוכן השיווקי בתקשורת]]>http://www.moaza.co.il/BRPortal/br/P102.jsp?arc=1547186AR_1547186Mon, 01 Feb 2016 11:19:57 +0200<![CDATA[מועצת העיתונות מבקשת להצטרף לתיק הפירוק של רשות השידור]]>http://www.moaza.co.il/BRPortal/br/P102.jsp?arc=1453735AR_1453735Sun, 22 Nov 2015 13:23:36 +0200<![CDATA[יוצאי אתיופיה לתקשורת: הפסיקו לציין את מוצאם של חשודים בעבירות]]>http://www.moaza.co.il/BRPortal/br/P102.jsp?arc=1185076AR_1185076Mon, 02 Feb 2015 11:40:57 +0200<![CDATA[פורום קוראים]]>http://www.moaza.co.il/BRPortal/br/P102.jsp?arc=28995AR_28995Thu, 17 Sep 2009 11:57:55 +0300<![CDATA[קישורים מקצועיים בעמודה ראשית - לאגודה וכו']]>http://www.moaza.co.il/BRPortal/br/P102.jsp?arc=28455AR_28455Sun, 13 Sep 2009 14:30:47 +0300<![CDATA[קישורי ברנזה]]>http://www.moaza.co.il/BRPortal/br/P102.jsp?arc=27555AR_27555Sun, 06 Sep 2009 18:27:07 +0300<![CDATA[קישורי עיתונים מימין]]>http://www.moaza.co.il/BRPortal/br/P102.jsp?arc=27541AR_27541Sun, 06 Sep 2009 17:49:26 +0300