יום ג', א’ בניסן תשע”ז
נוסח הסעיף החדש: "מו"ל של עיתון ובעליו יפרסמו בעיתון אחת לשנה גילוי נאות של האינטרסים העסקיים והכלכליים המהותיים שפורסמו במרשם רשמי שיש להם בתחום התקשורת ומחוצה לו"
 
 
צוות התגובות של מועצת העיתונות בישראל, בראשותה של שופטת בית המשפט העליון (בדימוס), דליה דורנר, מוקיע בחריפות את בחירת המילים של רוגל אלפר בביקורת שכתב ב"הארץ" על תכנית הטלוויזיה "הנעלמים" ששודרה בערוץ 2 בהגשת יואב לימור (בצילום).
 
 
מועצת העיתונות קוראת למשטרת ישראל ולעומדים בראשה לרענן את נהליה בכל הקשור לחקירת עיתונאים. זאת בעקבות חקירת כתב "הארץ" ניר גונטז'. משהתברר למשטרת ישראל כי "המטריד" האלמוני הוא עיתונאי, העושה את מלאכתו נאמנה, לא היה מקום לחקירה נוספת.
 
 
צוות התגובות של מועצת העיתונות בישראל, פרסם אתמול את ההודעה הבאה המתייחסת לתגובת ראש הממשלה, בנימין נתניהו, לתחקיר של אילנה דיין, בתכנית "עובדה": "הזכות לתגובה על המתפרסם בתקשורת הינה זכות יסוד בכללי האתיקה העיתונאית. מועצת העיתונות מוחה על כך, שהתגובה של ראש הממשלה אתמול לתחקיר "עובדה", חרגה מהמקובל, לא התייחסה לממצאי התחקיר והפכה לכתב אישום אישי כנגד ד"ר אילנה דיין".
 
 
כך אמרה נשיאת מועצת העיתונות, שופטת בית המשפט העליון (בדימוס), דליה דורנר, בטכס הענקת "פרס דרור", לאתר האינטרנט "העין השביעית". בהחלטת וועדת הפרס בראשה עומדת השופטת דורנר, נאמר בין היתר: "בזכות אומץ ציבורי, רצינות עיתונאית ושיתופי פעולה, מצליחה 'העין השביעית' להביא לתזוזה חיובית מתמשכת במיצוב של הערבים בתקשורת בישראל".
 
 
מועצת העיתונות בישראל, בראשותה של שופטת בית המשפט העליון (בדימוס), דליה דורנר, החליטה לפרסם בציבור הודעה חריפה המגנה כל ניסיון לפגוע בעיתונאים או לאיים עליהם, בזו הלשון: "מועצת העיתונות מגנה בתוקף איומים כלפי עיתונאים בגין עבודתם העיתונאית".
 
 
כך הגיבה נשיאת מועצת העיתונות, שופטת בית המשפט העליון (בדימוס), דליה דורנר, ביומן הבוקר של קול ישראל, על החלטת שר הביטחון ליברמן, לזמן את מפקד גלי צה"ל, ירון דקל, ל"שיחת נזיפה", בגלל שידור התכנית על המשורר הפלסטיני מחמוד דרוויש.
 
 
מליאת מועצת העיתונות בישראל, בראשותה של הנשיאה, שופטת בית המשפט העליון (בדימוס), דליה דורנר, קראה אמש לממשלת ישראל לשים אל ליבה לחשיבות הרבה בקיומו של רצף בשידור ציבורי מתפקד, עשיר ומקצועי. "פגיעה ברצף זה תהיה בכייה לדורות", נאמר בהודעה.
 
 
אל"מ אריאלה בן-אברהם, שנכנסה באחרונה לתפקיד הצנזורית הראשית, הוזמנה למועצה להציג את הסיבות בגללן דרשה מבעלי חשבונות ברשתות חברתיות לקבל אישור מוקדם לפני פרסום. "לא רוצים ולא יכולים לשלוט בכל המידע".
 
 
גם בסוכנות הידיעות "רויטרס" הופיע השבוע, כנראה לראשונה ב-165 שנות ההיסטוריה שלה – תוכן חדשותי שמומן על ידי גוף מסחרי. (בצילום: הגילוי הנאות בדיווח הסוכנות).
 
 
המועצה הקימה ועדה שתנסה למצוא נוסחה ראויה לבידול בין חדשות לפרסומות – על כל צורותיהן – בעידן התקשורת הדיגיטאלית.
 
 
בשם נשיאת מועצת העיתונות בישראל, השופטת (בדימוס) דליה דורנר וחברי מועצת העיתונות, שלוחים בזאת תנחומינו למשפחת פרנקל היקרה, עם פטירתו של יוסף פרנקל ז"ל, שהיה חבר נשיאות מועצת העיתונות ותרם לה רבות מניסיונו וחוכמתו.
 
אם נפגעתם מידיעה או כתבה, עליכם לפנות תחילה לכלי התקשורת. אם הפנייה הזו לא הועילה, תוכלו להגיש תלונה למועצת העיתונות.

הגשת תלונה למועצת העיתונות היא תהליך קצר ופשוט: את התלונה יש להגיש על-גבי טופס תלונה, אותו ניתן לקבלו בלחיצה על קישור זה: • בפרסום בעיתון או באינטרנט, מצרפים לטופס העתק של הידיעה או הכתבה. • בפרסום בטלוויזיה או ברדיו, מצרפים קלטת או תמליל השידור.טופס תלונה.doc הכתובת למשלוח תלונות: מועצת העיתונות בישראל רח' קפלן 12 תל-אביב 64734 moaza@m-i.org.il רצוי לעיין גם בנוהל הטיפול בתלונות: נוהל הטיפול בתלונות 1. פנייה לכלי התקשורת לפני הגשת תלונה למועצת העיתונות, יש לפנות בכתב ישירות לכלי התקשורת שנגדו מבקשים להתלונן. אם לא התקבלה בתוך זמן סביר תשובה המספקת את המתלונן, הוא רשאי לפנות בתלונה למועצת העיתונות. 2. הגשת התלונה ניתן להגיש תלונה בדואר אלקטרוני, בפקס או בדואר רגיל על-גבי טופס תלונה, שניתן לקבלו באתר האינטרנט של מועצת העיתונות או בפנייה למועצה. יש לכלול בתלונה את הפרטים הבאים: • שם המתלונן, כתובתו (רצוי גם דואר אלקטרוני ופקס) ומס' טלפון. מועצת העיתונות אינה מטפלת בתלונות המוגשות בעילום שם. • שם כלי התקשורת, תאריך הפרסום, העמוד (במקרה של עיתון) או שעת השידור, ורצוי גם את שם הכתב/ת. • אם התלונה מתייחסת לשורה של פרסומים, יש למקד את התלונה בכמה פרסומים עיקריים. • מועד פנייתו של המתלונן לכלי התקשורת ותוצאת הפנייה. • בגוף התלונה יפרט המתלונן את הסעיפים בתקנון האתיקה שהופרו לטענתו. • התלונה תהיה בהיקף של שלושה עמודים לכל היותר. כאשר התלונה מודפסת - יש להדפיסה באות בגודל 12 וברווח סביר בין השורות. • יש לצרף לתלונה מקור או צילום ברור של הכתבה (במקרה של פרסום בעיתון או באינטרנט), או תמליל של השידור (במקרה של פרסום ברדיו או בטלוויזיה). מועצת העיתונות אינה דנה בפניות שבעניינן הוגשה תלונה למשטרה או תביעה לבית משפט או לגוף אחר, חוץ ממקרים מיוחדים, שבהם ניתן להפריד בין התחום האתי לבין הנושא שנדון בבית המשפט או בתלונה למשטרה. במקרים מיוחדים אלה תדון מועצת העיתונות, בדרך-כלל, לאחר סיום ההליכים האחרים. 3. הטיפול בתלונה • הנשיא, או מי שהוסמך על-ידו, יחליט בתוך שני ימי עבודה מיום קבלת התלונה (על כל מרכיביה), במידת האפשר, אם לדחות את התלונה על הסף או להפנותה לכלי התקשורת הנילון לקבלת תגובה. • המתלונן רשאי להגיש השגה על החלטה לדחות את תלונתו על הסף, וזו תטופל על-ידי היועץ המשפטי של מועצת העיתונות או מי שהוסמך על-ידו. • כלי התקשורת יגיב על התלונה בתוך 10 ימי עבודה ממועד קבלתה. התגובה תהיה בהיקף של שלושה עמודים לכל היותר, באות בגודל 12 וברווח סביר בין השורות. • לאחר 10 ימי עבודה תועבר התלונה, ביחד עם תגובת כלי התקשורת או, אם לא הועברה במועד, ללא התגובה, להחלטת היועץ המשפטי של מועצת העיתונות או מי שהוסמך על-ידו. היועץ המשפטי או מי שהוסמך על-ידו יחליט בתוך 21 ימי עבודה אם יש מקום לדון בתלונה בבית הדין לאתיקה של מועצת העיתונות או לגנוז את התלונה. • לפני קבלת החלטתו יציע היועץ המשפטי או מי שהוסמך על ידו, במקרים המתאימים, לקיים הליך של גישור. הליך גישור יתקיים רק אם הסכימו שני הצדדים לקיימו. אם הגישור לא הצליח, תישמר למתלונן הזכות לבקש כי היועץ המשפטי או מי שהוסמך על ידו יקבל החלטה אם יש לדון בתלונה או לגנוז אותה. • אם הוחלט לדון בתלונה בבית הדין לאתיקה, יתכנס בית הדין בתוך 45 ימי עבודה מיום ההחלטה. • החליט היועץ המשפטי או מי שהוסמך על-ידו כי אין מקום לדון בתלונה או בחלקה, רשאי המתלונן או הנילון לבקש, בתוך 10 ימי עבודה, להשיג על ההחלטה לפני נשיא מועצת העיתונות או מי שהוסמך על ידו. הנשיא או מי שהוסמך על ידו יחליט אם יש מקום לדון בבקשה, והחלטתו תהיה סופית. 4. ערעור המתלונן והנילון רשאים לערער על החלטת בית הדין בערכאה הראשונה בתוך 10 ימי עבודה מיום שקיבלו את ההחלטה. בית הדין לערעורים ידון בערעור בתוך 45 ימי עבודה מקבלת הערעור. 5. עורכי דין הדיון בבית הדין לאתיקה יתקיים בנוכחותו של המתלונן ובנוכחותו של נציג כלי התקשורת - אם ירצה להתייצב לדיון. בערכאה הראשונה לא יהיו המתלונן וכלי התקשורת מיוצגים ככלל על-ידי עורכי דין, אלא אם קיבלו אישור לכך מנשיא מועצת העיתונות או ממי שהוסמך על-ידו. את נימוקי הבקשה לייצוג על-ידי עורך דין יש להעביר בכתב, בהיקף של עמוד אחד לכל היותר, לנשיא המועצה או למי שהוסמך על-ידו. בדיון בערעור רשאים הצדדים להיות מיוצגים על-ידי עורכי דין. 6. פניות למתלונן אם נעשתה פנייה מהמועצה למתלונן בכל שלב של הטיפול בתלונה, והפנייה לא נענתה בתוך 10 ימי עבודה - ייראה הדבר כאילו ויתר המתלונן על תלונתו, והיא תיגנז. נוהל זה בא להוסיף על הנאמר בתקנון מועצת העיתונות. במקרה של סתירה בין הוראות הנוהל לבין סעיפי התקנון, יגברו הוראות התקנון. את תקנון מועצת העיתונות ותקנון האתיקה המקצועית של העיתונות ניתן לקרוא באתר האינטרנט של מועצת העיתונות: www.m-i.org.il דרכי הפנייה למועצה: דואר אלקטרוני: moaza@m-i.org.il פקס: 03-6951145 דואר רגיל: מועצת העיתונות רח' קפלן 12 תל-אביב 64734

 
 

Powered by 022.co.ilכניסה למשתמש רשום | תנאי שימוש | הקם אתר חינם | | RSS